Här presenteras de vanligaste frågorna och svaren som kliniker i Stockholm presenterar på sina webbplatser om hälsokontroller.

Behöver tidsbokning ske?
Det vanligaste är att tidsbokning behöver ske för hälsokontroll. Däremot finns vissa provtagningsställen i Stockholm som har drop-in. Det handlar däremot då enbart om blodprov och enklare provtagningar som sedan skickas på analys. Är det en stor hälsokontroll måste däremot alltid tid bokas.

Ska jag tänka på något inför hälsokontrollen?
Du får inte vara förkyld eller ha annan sjukdom. Dessutom ska du vara fastande och därmed inte ätit något under dagen.

Vad kostar det?
Det finns hälsokontroller i Stockholm som kostar ca 2000 kr men även de som kostar det tredubbla. Priset beror främst på vad som ingår i kontrollen. Är det enbart en blodprovsanalys eller även en omfattande MR-röntgen (används för att kontrollera cancer)? Prisbilden är ungefär lika över de kontrollerade klinikerna i Stockholm. Detta förutsatt att det är samma undersökning som sker.

Jag tror jag har en sjukdom – kan hälsokontrollen vara bra då?
Nej, om du anar att du har en sjukdom ska hälsocentralen kontaktas. Då kan en läkare genomföra en grundlig undersökning och bedöma eventuella behandlingar. En hälsokontroll ska snarare ses som förebyggande eller kontrollerande åtgärd. Inte för att få fram vilka behandlingar som ska sättas in.

Kan jag få ett intyg på att jag är frisk?
Här ges något olika svar mellan de olika klinikerna. Men generellt går det att få ett intyg på de prover som tagits. Däremot skrivs inte något specifikt intyg för vissa speciella användningsområden.

Hur ofta bör jag gå på hälsokontroll?
På vårdguiden Region Stockholm går det att läsa att man kan ”någon gång göra en hälsokontroll”. Vårdguiden är däremot tydliga med att påpeka att sjukdomar inte speciellt ofta upptäcks via dessa kontroller. Men trots detta att det finns vissa fördelar. Vid en kontroll kan man passa på att berätta om fysiska problem, göra en hälsodeklaration och få tips hur man kan förbättra sin allmänhälsa. Dessutom kan det vara en trygghet om man går och funderar eller oroar sig för något. Det kan därmed både bli en fysisk och psykisk hälsokontroll och ett avstamp för kommande års hälsa.

Boka hälsokontroll i Stockholm.

Frågor och svar om hälsokontroller

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *